Αρχική » Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Αρχείο κατηγορίας Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Στο σχολείο μας λειτουργεί Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη έννοιες των Φυσικών Επιστημών και να πειραματιστούν.

Στόχος είναι η παροχή αποδοτικής διδασκαλίας.

Για το σχολικό έτος 2022 – 2023 υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο κ. Στυλιανός Χριστοδουλάκης (ΠΕ4.01).