Αρχική » Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Στο Σχολείο μας λειτουργεί ο θεσμός του “Συμβούλου Σχολικής Ζωής“.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος ως Σύμβουλος Σχολικής ζωής έχει οριστεί ο κ. Θεόδωρος Αζούδης.

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής