Αρχική » Βιβλιοθήκη

Αρχείο κατηγορίας Βιβλιοθήκη

Σχολική Βιβλιοθήκη

Στο Σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με πλήθος λογοτεχνικών, επιστημονικών και άλλων βιβλίων.

Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο κ. Θεόδωρος Αζούδης (ΠΕ02), ο οποίος την επιμελήθηκε.

Είναι δεκτές δωρεές, για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων σας ευχαριστεί εκ των προτέρων.


Φωτογραφίες από το χώρο της Βιβλιοθήκης