Αρχική » Σύλλογος Διδασκόντων

Αρχείο κατηγορίας Σύλλογος Διδασκόντων

Σύλλογος Διδασκόντων

Κατά το τρέχον σχολικό έτος στο Σχολείο μας υπηρετούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί

κ. Αγγίσταλη, Αικατερίνη Φιλόλογος
κ. Αζούδης, Θεόδωρος Φιλόλογος
κ. Ιωακείμ, Παναγιώτης Μαθηματικός
κ. Γκίτση, Αναστασία Θεολόγος
κ. Δεσύλλα, Παναγιώτα Γερμανικών – Διευθύντρια
κ. Καρτάλη, Αικατερίνη Γυμνάστρια
κ. Κατούδη, Χρυσή Φιλόλογος
κ. Μάζη, Βασιλική Γερμανικών
κ. Γιώτης, Παναγιώτης Πληροφορικός
κ. Λύκου, Άννα-Μαρία Φυσικός
κ. Μποτωνάκη, Νίκη Αγγλικών
κ. Τσιαφούλης, Αριστείδης Οικονομολόγος
κ. Χριστοδουλάκης, Στυλιανός Φυσικός