Αρχική » Ενημέρωση Γονέων/Κηδεμόνων

Αρχείο κατηγορίας Ενημέρωση Γονέων/Κηδεμόνων

Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

Γράμμα προς Γονείς

Ανανέωση Εγγραφής μαθητών Ελληνικού Γενικού Λυκείου Νυρεμβέργης Α΄και Β΄Λυκείου για την επόμενη τάξη

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ και Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Οι μαθητές του Ελληνικού Γενικού Λυκείου Νυρεμβέργης, οι οποίοι φοιτούν στην  Α΄ και Β΄ Λυκείου και επιθυμούν να συνεχίσουν την φοίτησή τους στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο Νυρεμβέργης θα πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους με το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς συμπληρώνοντας τα ακόλουθα έντυπα: 1. ΕΝΤΥΠΟ Α και 2. ΕΝΤΥΠΟ Β. 

Οι ενήλικες μαθητές υπογράφουν οι ίδιοι την αίτηση ανανέωσης εγγραφής, ενώ για τους ανήλικους μαθητές θα πρέπει να την υπογράψουν και οι δύο γονείς/κηδεμόνες.

Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού μπορείτε να έρθετε στο σχολείο, διαφορετικά μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα να τα υπογράψετε και να τα αποστείλετε στο μαιλ του σχολείου: gelnuernberg@sch.gr  Για ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 0911864370.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

ENTYΠΟ Α. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΜΑΘΗΤΗ-ΓΙΑ-Β΄- ΚΑΙ-Γ΄-ΛΥΚΕΙΟΥ πατήστε εδώ

ΕΝΤΥΠΟ Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ πατήστε εδώ

Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που έχει αλλάξει η κηδεμονία.

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα και στο σχολείο.

Η διεύθυνση.

Εγγραφές/Μετεγγραφές Μαθητών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΜΕΤΕΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές άνω των 18 ετών υπογράφουν οι ίδιοι τα έντυπα που απαιτούνται για την Εγγραφή/Μετεγγραφή τους. Όταν οι μαθητές/τριες είναι κάτω  των 18 ετών τα έντυπα Εγγραφής/Μετεγγραφής υπογράφουν και οι ΔΥΟ γονείς/κηδεμόνες. Σε περίπτωση διαζυγίου απαιτείται προσκόμιση δικαστικής απόφασης επιμέλειας τέκνου/ων ή όταν ένας γονέας έχει αποβιώσει τα έντυπα υπογράφει ο γονέας που έχει την κηδεμονία.  Τα έντυπα Εγγραφής/Μετεγγραφής είναι διαθέσιμα και στο Λύκειο εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να τα εκτυπώσετε.

 

Α. Εγγραφή μαθητή που φοιτούσε στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο Νυρεμβέργης, αλλά δεν πήρε Απολυτήριο.

1. Οι μαθητές που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο Νυρεμβέργης μπορούν να εγγραφούν με την έναρξη της εκάστοτε σχολικής χρονιάς και να συνεχίσουν τη φοίτησή τους για να πάρουν απολυτήριο.

ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ: Α. Εάν ο μαθητής είναι ενήλικος συμπληρώνει 1. Αίτηση και προσκομίζει ο ίδιος στο σχολείο όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και 2. Έντυπο συναίνεσης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

1.ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΜΑΘΗΤΗ πατήστε εδώ

2.ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ πατήστε εδώ

ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΜΑΘΗΓΗΣ: Β. Εάν ο μαθητής είναι ανήλικος κατατίθεται 1. Αίτηση υπογεγραμμένη και από τους ΔΥΟ γονείς μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση 2. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας και 3. Έντυπο συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ 

1.ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΜΑΘΗΤΗ πατήστε εδώ

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ πατήστε εδώ

3.ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ πατήστε εδώ

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα και στο σχολείο.

Η διεύθυνση.

 

Β. Εγγραφή μαθητή στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο Νυρεμβέργης από το Ελληνικό Γυμνάσιο Νυρεμβέργης ή από οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Γυμνάσιο Εξωτερικού ή Γερμανικό Γυμνάσιο

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ

Οι μαθητές της 9ης  και 10ης τάξης του Ελληνικού Γυμνασίου Νυρεμβέργης ή άλλου Ελληνικού Γυμνάσιου του Εξωτερικού ή Γερμανικού Γυμνασίου μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο κάνοντας εγγραφή καταθέτοντας:

ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και στα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ που θα πάρουν από το ΓΥΜΝΑΣΙΟ με την λήξη της σχολικής χρονιάς.

1. Αίτηση εγγραφής/μετεγγραφής υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση. Κατεβάστε το έντυπο 1. Σε περίπτωση διαζυγίου ο γονέας που είναι και κηδεμόνας θα πρέπει να προσκομίσει στο Λύκειο δικαστική απόφαση επιμέλειας του μαθητή.

2. Υπεύθυνη δήλωση έντυπο κηδεμονίας κατεβάστε το έντυπο 2

3. Έντυπο γονικής συναίνεσης κατεβάστε το έντυπο 3

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

1.ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΜΑΘΗΤΗ πατήστε εδώ

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ πατήστε εδώ

3.ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ πατήστε εδώ

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα και στο σχολείο.

Η διεύθυνση.

 

Γ. Μετεγγραφή μαθητή στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο Νυρεμβέργης από σχολείο της Ελλάδας

1.Μαθητές που φοιτούν σε Λύκειο που εδρεύει στην Ελλάδα μπορούν να μετεγγραφούν στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο Νυρεμβέργης με την έναρξη της εκάστοτε σχολικής χρονιάς και ως την ημερομηνία που ορίζουν οι εγκύκλιοι που δημοσιεύονται στη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, αφού πρώτα καταθέσουν αίτηση εγγραφής/μετεγγραφής υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του μαθητή με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται επάνω στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ Α στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο Νυρεμβέργης, Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο Κηδεμονίας ΕΝΤΥΠΟ Β και το Έντυπο Συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα ΕΝΤΥΠΟ Γ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνουν αίτηση μετεγγραφής και στο σχολείο της Ελλάδας στο οποίο φοιτούν.

Για οποιαδήποτε απορία/ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 0049911894370.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

Α.ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΜΑΘΗΤΗ πατήστε εδώ

Β.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ  πατήστε εδώ κατατίθεται μόνο για τους ανήλικους μαθητές

Γ.ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ πατήστε εδώ

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα και στο σχολείο.

 

Δ. Μετεγγραφή μαθητή από το Ελληνικό Γενικό Λύκειο της Νυρεμβέργης σε σχολείο της Ελλάδας

Μαθητές του Ελληνικού Γενικού Λυκείου Νυρεμβέργης που επιθυμούν να μετεγγραφούν σε Λύκειο της Ελλάδας θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι εάν είναι ενήλικες, ενώ εάν είναι ανήλικες και οι δύο γονείς/κηδεμόνες αίτηση μετεγγραφής για το παιδί τους όπου θα αναγράφεται το Λύκειο της Ελλάδας που πρόκειται να φοιτήσει ο μαθητής. Αντίστοιχη αίτηση θα πρέπει να καταθέσουν και στο Λύκειο της Ελλάδας  στο οποίο πρόκειται να γίνει η μετεγγραφή του μαθητή. Εφόσον κατατεθούν οι αιτήσεις μετεγγραφής η διαδικασία ολοκληρώνεται υπηρεσιακά από τα δύο σχολεία. Για τη μετεγγραφή του μαθητή σε σχολείο της Ελλάδας οι αιτήσεις υπογράφονται στη διεύθυνση του Ελληνικού Λυκείου Νυρεμβέργης.

Η διεύθυνση.

Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να εκδώσετε άμεσα πιστοποιητικό γέννησης για το παιδί σας και να το καταθέσετε μέσω email στο σχολείο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ