Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι μια παγκόσμια πανδημία.

Είναι μια ηθική προσβολή για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, είναι σημάδι ντροπής για τις κοινωνίες μας

και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για μια συνεκτική, ισότιμη και αειφόρο ανάπτυξη!

Συμμετοχή μαθητών/τριών: Α΄ Λυκείου

Φωτογραφία: Λύτρα Ελένη, 10m Γυμνασίου

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αικατερίνη Καρτάλη (ΠΕ11)

Συντονιστής: Θεόδωρος Αζούδης (ΠΕ02)